null

Obiektywny Ranking Inwestycyjny

Pomnażaj swój majątek, inwestując w zawsze aktualne inwestycje.

ZAMÓW BEZPŁATNE PORÓWNANIE

Nasz ekspert przygotuje dla Ciebie ranking wybranych inwestycji.

Prezentowane treści na niniejszej stronie mają wyłączenie charakter edukacyjny i informacyjny, a żadna z zawartych informacji nie stanowi usługi doradztwa finansowego czy inwestycyjnego, sporządzania analiz finansowych oraz udzielania jakichkolwiek rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005r. Nr 183, poz. 1538), a także nie jest formą świadczenia pomocy podatkowej, prawnej kub księgowej. W szczególności powyższe informacje nie uwzględniają oceny indywidualnej sytuacji klienta, w tym jego profilu inwestycyjnego, poziomu wiedzy o inwestowaniu, doświadczenia inwestycyjnego, sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych. Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Inwestowanie instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi lub w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe lub ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeśli wymaga tego sytuacja, konsultacją z licencjonowanym doradcą inwestycyjnym.

© 2018 rankingi-finansowe.pl. | Polityka prywatności